Mô tả / Tính chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước.

Ứng dụng bằng:
Súng phun, máy lăn.

Đặc điểm:
Lý tưởng để ghép và gấp da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng, để sản xuất thắt lưng, mũ lưỡi trai, túi, ví, giày cao gót, lót chỉnh hình và để lắp ráp đế lót.

Hướng dẫn sử dụng:
Khi dán một mặt, hãy ghép đôi và ấn trong khi keo vẫn còn ướt. Khi được áp dụng trên cả hai mặt, quá trình ghép nối có thể được thực hiện ngay lập tức, sau 3 phút hoặc lên đến vài giờ.

Thời gian mở cửa:
Tối đa 2-4 giờ, tùy thuộc về lượng chất kết dính được sử dụng và loại hỗ trợ.

Lưu ý:
Nếu vượt quá thời gian mở, có thể tạo liên kết sau khi được làm ấm ở 60 ° C, vật liệu kết dính.