Công nghệ chất kết dính gốc nước Ecostick® có thể được sử dụng để sản xuất hàng may mặc với kết quả tuyệt vời, vì nó cho phép phân phối hoàn hảo chất kết dính trên các bề mặt có độ dày khác nhau, mà không làm thay đổi “cảm giác tay” của vật liệu và không bị chảy máu hoặc “ hiệu ứng di chuyển ”.

Chất kết dính của chúng tôi sạch và không làm cứng da hoặc cản trở đường khâu. Các đặc tính kết dính tuyệt vời tạo ra độ bám hoàn hảo cho cả da và vải tổng hợp.

Theo yêu cầu sản xuất, chất kết dính Intercom® có thể được sử dụng để kết dính phụ trợ hoặc liên kết lâu dài, và cũng để sản xuất quần áo được giặt bằng quy trình giặt khô / làm sạch bằng dung môi.

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR 2016/679.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin
* Phần bắt buộc