Với vai trò hỗ trợ và ngoài các mặt hàng Ecostick®, Intercom® cung cấp cho khách hàng một loạt các sản phẩm kỹ thuật có đế khác, Keo dán phụ và đai nóng, phù hợp với các hoạt động cụ thể.