Chất kết dính lý tưởng để liên kết kim loại với da và vải, để liên kết các vật liệu xốp và để ngâm gót.

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR 2016/679.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin
* Phần bắt buộc