• Sứ mệnh doanh nghiệp cốt lõi của chúng tôi là triển khai trên thị trường công nghệ kết dính gốc nước, thay thế keo dung môi, mang lại lợi ích về sức khỏe, môi trường và an toàn.

  • Phạm vi chất kết dính nhãn hiệu Intercom® Ecostick® của chúng tôi chỉ bao gồm chất kết dính gốc nước, không chứa dung môi.

  • Chất kết dính thương hiệu Intercom® Ecostick® có mức VOC thấp nhất, bao gồm các sản phẩm có 0% VOC

  • Các dự án Intercom® R & amp; D liên tục hướng tới mục tiêu mang lại tính bền vững cao nhất cho các sản phẩm của chúng tôi. R & amp; D của chúng tôi tuân thủ cẩn thận quy định REACH, cố gắng đạt được các sản phẩm không chỉ tuân thủ các hạn chế thực tế mà còn phù hợp với sự phát triển tiếp theo dự kiến ​​của các quy định quốc tế. Chúng tôi liên tục ký MRSL và Thư tuân thủ của các thương hiệu lớn trong ngành của chúng tôi.

  • Bao bì chất kết dính của chúng tôi có thành phần nhựa thấp để giảm thiểu tác động đến môi trường.

  • Cơ sở của chúng tôi sử dụng nguồn điện 50% từ nguồn tái tạo.

  • Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp tuân thủ các giá trị của chúng tôi khi sản xuất các linh kiện mà họ cung cấp cho chúng tôi.

  • Trong loạt chất kết dính thương hiệu Intercom® Ecostick® của chúng tôi, có những sản phẩm đã chứa 75% thành phần tái tạo.

  • Đội ngũ nhân viên của chúng tôi bao gồm 95% là nhân viên có hợp đồng lâu dài.

  • Nhân viên của Intercom® được hưởng lợi từ thời gian đào tạo liên tục trong cả năm.Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR 2016/679.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin
* Phần bắt buộc