Mô tả / Tính chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước.

Ứng dụng bằng:
Súng phun, máy lăn.

Đặc điểm:
Lý tưởng để ghép và gấp da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng, để sản xuất thắt lưng, mũ lưỡi trai, túi, ví, giày cao gót, lót chỉnh hình và để lắp ráp đế lót.

Hướng dẫn sử dụng:
Bôi keo lên cả hai mặt. Để khô cho đến khi màng keo trở nên trong suốt. Ghép đôi và bấm.

Thời gian mở:
Từ 2 đến 4 giờ, tùy thuộc vào lượng chất kết dính được sử dụng và vào loại vật liệu.

Lưu ý:
Nếu vượt quá thời gian mở, có thể tạo liên kết sau khi đã làm ấm vật liệu ở 60 ° C.