Hệ thống bôi keo phun cho túi, thắt lưng, túi đeo vai. Hệ thống thủ công hoặc tự động để dán da và vải.