Máy tự động hoặc thủ công cho các nhà máy sản xuất đồ da và giày.

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR 2016/679.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin
* Phần bắt buộc