Mô tả / Tính chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước.

Ứng dụng bằng cách:
Chổi quét, Súng phun

Đặc điểm:
Keo dán gốc nước lý tưởng để ghép da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng. Lý tưởng để dán PVC, EVA, nylon và cao su làm sẵn. Lý tưởng để dán da nhờn với lượng dầu mỡ lên đến 15%.

Hướng dẫn sử dụng:
Bôi ECOSTICK® 1804 lên cả hai mặt. Hãy để nó khô. Để làm việc mà không cần làm nóng trước chất kết dính, hãy ghép cả hai mặt trong vòng 20 phút sau khi khô và ép. Ngược lại, nếu thời gian này bị vượt quá, hãy kích hoạt lại ở 70 ° -75 °, vài lần và nhấn. Chất kết dính có thể được áp dụng trên một mặt cho da vài bằng vải dệt, moltoprene, cao su xốp: thoa nhiều ECOSTICK® 1804 lên da hoặc trên vật liệu không thấm nước và dán ngay lập tức.

Thời gian mở:
Liên kết nguội: lên đến 20 phút. sau khi keo khô. Kích hoạt lại bằng cách làm nóng: trong vòng 48 giờ.

Ghi chú:
Nếu thời gian mở hơi vượt quá (hơn 30 phút), nó có thể kích hoạt lại chất nền của chất kết dính thông qua phương pháp kích hoạt lại (nhiệt độ bề mặt màng ở khoảng 60 ° -70 °). Sức mạnh cuối cùng đạt được sau khoảng 4 ngày.