Mô tả / Tính chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước

Ứng dụng bằng cách:
Chổi, Súng phun

Đặc điểm:
Lý tưởng để ghép và gấp da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng, để sản xuất thắt lưng, mũ lưỡi trai, túi, ví, giày cao gót, lót chỉnh hình và để lắp ráp lót trong.

Hướng dẫn sử dụng:
Bôi keo lên cả hai mặt. Để khô cho đến khi màng keo trở nên trong suốt. Ghép đôi và nhấn.

Thời gian mở:
Tối đa 2-4 giờ, tùy thuộc vào lượng chất kết dính được sử dụng và loại giá đỡ.

Lưu ý khi sử dụng:
Nếu vượt quá thời gian mở, có thể tạo liên kết sau khi làm ấm vật liệu ở 60 ° C.