Intecom Srl sẽ có mặt tại hội chợ sau

Tên: Simac Tanning Tech 2021

Ngày: 22 - 24 Tháng 9 2021

Quốc gia: Italy

Thành phố / Địa điểm: Milan - Fiera Milano Rho

Intecom Srl sẽ có mặt tại hội chợ sau

Tên: APLF - Leather & Materials+

Ngày: Tháng 3 2022

Quốc gia: Hong Kong

Thành phố / Địa điểm: Hong Kong - Hong Kong Convention and Exhibition Centre