Công nghệ keo dán gốc nước Ecostick® có thể được sử dụng để sản xuất màn hình, đồ nội thất và đồ trang trí.

Keo dán của chúng tôi sạch và không làm cứng da, nhưng duy trì chất liệu mềm mại, do đó, để dễ dàng thao tác bọc. Hơn nữa, keo của chúng tôi không cản trở đường khâu và do độ dính cao, nó mang lại hiệu suất tuyệt vời trên các vật liệu khác nhau như nhựa thông, gỗ, kim loại, xốp.

Theo yêu cầu sản xuất, keo dán Intercom® có thể được sử dụng để phụ trợ hoặc liên kết vĩnh viễn.

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR 2016/679.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin
* Phần bắt buộc