Mô tả / Bản chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước.

Ứng dụng bằng cách:
Súng phun, máy con lăn.

Đặc điểm:
Lý tưởng để ghép và gấp da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng, để sản xuất thắt lưng, mũ lưỡi trai, túi, ví.

Hướng dẫn sử dụng:
Dán keo lên cả hai mặt. Để khô cho đến khi màng keo trở nên trong suốt. Ghép đôi và nhấn.

Thời gian mở:
Lên đến 24-48 giờ, tùy thuộc vào lượng chất kết dính được sử dụng và loại giá đỡ.