Mô tả / Bản chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước.

Ứng dụng bằng cách:
Súng phun, bọt biển, bàn chải.

Đặc điểm:
Lý tưởng để ghép và gấp da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng, để sản xuất thắt lưng, mũ lưỡi trai, túi xách, ví, gót, lót trong chỉnh hình và để lắp ráp đế lót.

Hướng dẫn sử dụng:
Bôi keo lên cả hai mặt. Để khô cho đến khi màng keo trở nên trong suốt. Ghép đôi và bấm.

Thời gian mở:
Từ 2 đến 4 giờ, tùy thuộc vào lượng chất kết dính được sử dụng và vào loại vật liệu.