Chất kết dính gốc nước sinh thái chất kết dính nhiệt cho đồ da nhà máy giày . Mỗi sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu dán khác nhau trên các vật liệu khác nhau như da , vải , tái sinh , tổng hợp , thùng carton .