Các công nghệ tiên tiến của chúng tôi cho phép thay thế hoàn toàn chất kết dính gốc dung môi bằng chất kết dính gốc nước của chúng tôi.

Sản phẩm của chúng tôi lý tưởng cho bất kỳ loại vật liệu nào mà đế bao gồm: cao su, TR, TPU, EVA, v.v ...

Hệ thống bôi keo của chúng tôi cho chó thấy hiệu quả khi sử dụng keo một cách đồng nhất.

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR 2016/679.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin
* Phần bắt buộc