Mô tả / Bản chất của sản phẩm:
Keo dán gốc nước.

Ứng dụng bằng:
Súng phun, máy lăn, bàn chải.

Đặc điểm:
Lý tưởng để ghép và gấp da, da sinh thái, vải, bìa, bìa cứng, để sản xuất thắt lưng, mũ lưỡi trai, túi, ví, giày cao gót, lót chỉnh hình và để lắp ráp đế lót. Độ bám dính tuyệt vời trên da nhờn.

Hướng dẫn sử dụng:
Bôi lên cả hai mặt, để khô, vài trong vòng 30 phút. và hãy nhấn. Nếu thời gian mở bị vượt quá, hãy kích hoạt lại ở 60 ° C, vài lần và nhấn.

Thời gian mở:
Dán không cần gia nhiệt trước: 30 phút. sau khi keo khô. Kích hoạt lại ở nhiệt: trong vòng 48 giờ.

Lưu ý:
Nếu vượt quá thời gian mở, có thể tạo liên kết sau khi đã làm ấm ở 60 ° C vật liệu để kết dính.