Mô tả / Bản chất của sản phẩm:
Keo dán dựa trên dung môi.

Ứng dụng bằng:
Bàn chải.

Đặc điểm:
Lý tưởng để lắp ráp và liên kết các vật liệu / da xốp, để sản xuất phần trên / cổ áo, để bền lâu và lót trong.

Hướng dẫn sử dụng :
Bôi keo lên cả hai mặt, để khô và kết dính trong vòng 16 giờ.