Mô tả mặt hàng: G611

Cụ thể:

Lưu lượng m3 / h:Tập:Mức độ phổ biến:Hertz:
Watt:Thanh bài tập:Decibel (dB):Ampe:
L / phút không khí:Chiều rộng hữu ích cm:Độ sâu cm hữu ích:Mức tiêu thụ trung bình:
Tổng trọng lượng kg:Tare Kg:Chiều dài mt:Chiều cao mt:
Khối lượng tịnh kg:Chiều rộng mt:Khối lượng m3: