Mô tả sản phẩm: Súng phun LPJET G9

dành cho S9, với đầu phun 1,3 mm, để phun keo từ 15 đến 200 mm.

Cụ thể:

Lưu lượng m3 / h:Tập:Mức độ phổ biến:Hertz:
Watt:Bài tập thanh: 7Decibel (dB):Ampe:
L / phút không khí: 180 - 200Chiều rộng hữu ích cm:Độ sâu cm hữu ích:Mức tiêu thụ trung bình:
Tổng trọng lượng kg: 1.000Kiểm tra Kg: .000Chiều dài tấn: 0,18Chiều cao mt: 0,34
Khối lượng tịnh kg: 1.000Chiều rộng mt: 0,15Thể tích m3: 0