Công nghệ chất kết dính gốc nước Ecostick® thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực chế tác đồ da truyền thống, với da thật hoặc da tổng hợp. Tìm ở đây một số lĩnh vực ứng dụng chính mà các sản phẩm Intercom® được sử dụng.