Mô tả / Bản chất của sản phẩm:
Sự phân tán trong nước của polyme dựa trên polyurethane được biến tính, ca.35%

Ứng dụng của:
Súng phun, bàn chải.

Đặc điểm:
Băng và ghép kim loại với da và hàng dệt.

Hướng dẫn cho sử dụng:
PRIMER M có thể được trộn với HARTER FI 1002 A và thi công trên bề mặt kim loại trong vòng 4 giờ; Để khô hoàn toàn trong ít nhất một giờ và vài ba ngày đối với đồ da hoặc đồ dệt sau khi phủ ECOSTICK® 1816B lên cả hai mặt. Ghép đôi khi sản phẩm ECOSTICK® 1816B vẫn còn ẩm hoặc trong vòng 20/30 phút sau khi keo khô. Sau khoảng thời gian này, kích hoạt lại cả hai mặt ở 60 ° C.

Thời gian mở:
3 ngày.

Thông số kỹ thuật:
Đảm bảo độ bám dính hoàn hảo trên kim loại và vật liệu chống thấm.

Lưu ý:
Lắc PRIMER M trước khi sử dụng.