Mô tả / Bản chất của sản phẩm:
Nóng chảy.

Ứng dụng theo:
Tất cả các loại ứng dụng dạng khe và dạng phun hệ thống thích hợp cho việc ứng dụng chất kết dính định vị.

Đặc điểm:
Dùng để định vị tạm thời trong thêu.

Hướng dẫn sử dụng:
Ứng dụng ở một phía.

Thời gian mở:
Lâu.

Thông số kỹ thuật:
Kết dính và kết dính lệch tâm. Không gây ra các vấn đề về đường khâu.

Ghi chú:
Nhiệt độ ứng dụng là từ 130 đến 160 độ (tùy thuộc vào loại ứng dụng).